Muziek uit alle tijden

Het aantal koren en de koortraditie in Nederland is dermate groot dat vele ensembles elkaar overlappen qua repertoire. Zeker in tijden van hoogdagen. ( Pasen )

Nochtans bestaat er een breed scala aan composities die werkelijk de moeite waard zijn om gehoord te worden. Pareltjes die, soms verdoken op een (viruteel) schap, liggen te wachten op een ontdekker/uitvoerder. En zo zijn er heel veel.  Daarom dat wij er voor gekozen hebben om geen passies of andere oratoria uit te voeren, maar ons eerder op de niche van die onderliggende laag oor-strelende, hart-beroerende muziek toe te spitsen.

Daarbij gaan we weinig uit de weg, hoewel de focus ligt op werken geschreven tussen 1880-2010. Soms is de repetitieweg hobbelig, maar altijd bereiken we tot ieders genoegen de eindmeet.

Best Day of my Life
Middelburg VÒLkoren 2016

La Pastorella Schubert
Middelburg VÒLkoren 2016

Korendijk 28
4331 HP Middelburg
Email:  info@katkoor.nl